Bảng giá Hải Sản Tươi Sống

MỰC TƯƠI

• Mực sữa – giá 160/kg
• Mực trứng – giá 240/kg

MỰC ỐNG
• Mực ống loại (8-10con) – giá 250/kg
• Mực ống nhỏ (15-20con) – giá 230/kg
• Mực ống lớn (3-5con/kg) – giá 300/kg
• Mực ống đại (1-2con) – giá 320/kg

MỰC LÁ
• Mực lá loại 4-5con giá 260/kg
• Mực lá loại 3-4con giá 290/kg
• Mực lá loại 1-2con giá 320/kg

BẠCH TUỘC
• Bạch tuộc loại lớn giá 220/kg (3-5con/kg)
• Bạch tuộc trung giá 190/kg (6-8/kg)
• Bạch tuộc nhỏ giá 170/kg (trên 10con/kg)

MỰC NANG
• Mực nang nhỏ = 180/kg (10con/kg)
• Mực nang trung = 200/kg (3-4con/kg)
• Mực nang lớn = 240/kg (1-2con)

HÀO SỮA
• Hào sữa = 180/kg
• Hào thịt = 360/kg
• Hào đá nguyên con = 70/kg (khoảng 3-5con/kg)
( Có cạy sơ cho khách để về nướng.)

TÔM BẠC
🦐 Tôm bạc nhỏ = 180/kg
🦐 Tôm bạc lớn = 260/kg

TÔM THẺ
🦐 Tôm thẻ nhỏ = 280/kg
🦐 Tôm thẻ trung = 320/kg
🦐 Tôm thẻ lớn = 360/kg

TÔM SẮT = 200/kg khoảng 45-50con/kg

TÔM ĐẤT
🦐Tôm đất nhỏ = 190/kg
🦐Tôm đất trung = 220/kg
🦐Tôm đất lớn = 250/kg

TÔM SÚ (tôm sú biển tự nhiên)
– Tôm sú biển (45- 50con) – giá 320/kg
– Tôm sú biển (33 – 40con) – giá 360/kg
– Tôm sú biển (27 – 32con) – giá 400/kg
– Tôm sú biển (20 – 25con) – giá 450/kg
– Tôm sú biển (15 -18con) – giá 500/kg
– Tôm sú biển (10-14con) – giá 550/kg

TÔM LỘT VỎ
• Tôm lột vỏ sẵn loại trung = 120/gói 500gram
• Tôm lột vỏ sẵn loại lớn = 150/gói 500gram
• Tôm sơri lột vỏ – 160/gói = 500gram (có theo mùa)

TÔM TÍCH (tôm biển tự nhiên)
– Tôm tích nhỏ – hấp & lột vỏ – 120/gói 300gram
– Tôm tích thịt – hấp nguyên con KO LỘT – 310/gói nửa kg (8-10 con)
– Tôm tích gạch – hấp nguyên con – KO LỘT – 340/gói nửa kg (8-10con)

🐟🐟🐟 CÁ TƯƠI 🐟🐟🐟

(cá biển, có tùy theo con nước ghe kéo lưới vô mỗi ngày)

CÁ THU
• Cá thu lưới/thu ảo loại 3-4con/kg giá 160/kg
• Cá thu nguyên con từ 1kg – dưới 2kg giá 190/kg
• Cá thu nguyên con từ 2kg – dưới 3kg giá 220/kg
• Cá thu nguyên con từ 3,5kg trở lên giá 260/kg
• Cá thu cắt lát/cắt khoanh giá 280/kg
• Đầu cá thu giá 120/kg

CÁ BỚP
• Cá bớp nguyên con 300/kg từ 4kg – 6kg/con
• Cá bớp cắt lát giá 390/kg
• Đầu cá bớp 250/kg (bán nguyên đầu có bộ lòng, khoảng 1.5-2kg/cái đầu)

CÁ CAM = 140/kg (trên dưới 1kg/con)
CÁ ĐỐI = 170/kg
CÁ LƯỠI TRÂU =  170/kg
CÁ NGÂN = 110/kg
CÁ BẠC MÁ = 100/kg

CÁ NỤC
• Cá nục 80/kg
• Cá nục bông 110/kg

CÁ BÃ TRẦU = 110/kg

CÁ CHIM ĐEN
• Cá chim đen – loại nhỏ – giá 160/kg (3-4con/kg)
• Cá chim đen – loại trung – giá 180/kg (khoảng 2con/kg)
• Cá chim đen – loại lớn 200/kg (con khoảng 800gram trở lên)

CÁ BỐNG
• Cá bống đục trung 170/kg
• Cá bống đục lớn 190/kg
• Cá bống đỏ 120/kg
• Cá bống cát 170/kg
• Cá bống đỏ 140/kg

CÁ ĐÙ
• Cá đù nhỏ 110/kg
• Cá đù lớn 130/kg

CÁ ĐỔNG = 110/kg
CÁ MỐI HƯƠNG = 120/kg
CÁ CHAI = 140/kg

CÁ DÌA
• Cá dìa nhỏ 170/kg
• Cá dìa trung 190/kg (3-4con)
• Cá dìa lớn giá 220/kg (1-2con)

CÁ TRÍCH
• Cá trích lớn 140/kg
• Cá trích nhỏ 120/kg

CÁ KHOAI = 170/kg

CÁ CƠM
• Cá cơm trắng 120/kg
• Cá cơm than/ cơm đen 140/kg

CÁ MÓ thường (cá lưỡi mèo) =110/kg
CÁ NGỪ = 90/kg (bán theo con trên dưới 1kg)
CÁ CHÉC/ cá nhụ loại nhỏ 160/kg, loại trung 180/kg, loại lớn 200/kg
CÁ PHÈN CƠM = 90/kg
CÁ PHÈN RÂU = 130/kg

CÁ ĐUỐI
•  Cá đuối nguyên con 180/kg (con 4-6kg)
• Cá đuối cắt miếng 190/kg
• Cá đuối ghim 110/kg (4-5con/kg)
• Cá đuối ướp cary 120/gói nửa kg

CÁ NÂU
• Cá nâu nhỏ 170/kg
• Cá nâu loại trung 190/kg
• Cá nâu lớn 220/kg

CÁ BÀN SA
• cá bàn sa nhỏ 180/kg
• cá bàn sa lớn 200/kg

CÁ NGÁT giá 180/kg
CÁ MÓ SÁP loại nhỏ 180/kg, loại trung 200/kg, loại lớn 220/kg
CÁ HANH nhỏ nhỏ 180/kg, loại trung 200/kg, loại lớn 220/kg
CÁ HƯỜNG/cá hồng nhỏ 180/kg, loại trung 200/kg, loại lớn 220/kg

• CÁ DA BÒ 170/kg mỗi con từ 1kg-3kg
• Cá sòng lưới 110/kg

CÁ CHẼM
• Cá chẽm nguyên con = 200/kg
• Cá chẽm cắt khoanh 280/kg

• Cá căn/cá ong – loại nhỏ 150/kg, loại lớn 170/kg

• Cá cờ 180/kg (cấp đông liền ngay khi xẻ xong, mỗi gói khoảng 600-800gram)
• Lườn cá cờ 200/kg (cấp đông, mỗi gói khoảng 600-800gram)
• Cá ngừ đại dương – giá 240/kg (cấp đông, mỗi gói khoảng 600-800gram)

CÁ DỨA
• Cá dứa tươi nguyên con 360/kg giá có thể thay đổi tùy ngày.
• Cá dứa tươi cắt lát 380-400/kg tùy đợt
• Đầu cá dứa giá 180/kg

CÁ MÚ
• Cá mú đen – mú bông = 330/kg
• Cá mú đỏ – giá tùy ngày

• Cá xương xanh 160/kg
• Cá xạo giá 220/kg (theo mùa)

NGHÊU – SÒ – ỐC – CUA- GHẸ
(hàng biển tự nhiên, không bán hàng nuôi, Bi giao tươi, ướp đá, ko thở oxy)
• Ngao 2 cồi – tùy thời giá (trung bình 150/kg)
• Sò dương – tùy thời giá (trung bình 260/kg)
• Ngao sữa vỏ trơn – giá tùy đợt
• Ngao sữa vỏ sần – giá tùy đợt
• Thịt sò chuối = 200/kg đã tách vỏ
• Ghẹ sữa lột loại nhỏ ko có càng – 250/gói nửa kg
• Ghẹ sữa lột loại lớn – có càng – 300/gói nửa kg
• Ốc giác luộc sẵn 180/gói nửa kg
• Nghêu biển lớn 90/kg
• Nghêu biển nhỏ 70/kg
• Ốc mỡ – 250-300/kg
• Cồi sò điệp = 160/hộp nửa kg đã tách vỏ
• Ốc hương 350-400/kg
• Sò huyết 140/kg (loại trung)
• Sò huyết 160/kg (loại lớn)
• Hào nguyên con còn vỏ giá 70/kg khoảng 4-5con
• Ruột hào sữa giá 180/kg
• Ruột hào thịt 360/kg
• Ghẹ lưới giá 220/kg (13-15con/kg)
• Ghẹ 5-7con giá tùy ngày
• Ghẹ 3-4con giá tùy ngày
• Cua biển tự nhiên, giá tùy theo ngày (cua bao ăn)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

© 2018 HẢI SẢN BÀ BI